ახალი
სერვერი

ლიცენზირებული
ფაილები

Season 2
at HyperMU

NEW
BALANCE SYSTEM

PvP &
PvM

FAIR DUEL FOR ALL
CLASS

NEW
NEW CLASS

SLAYER

HUGE AGILITY DAMAGING
TYPE

HyperMU | Season 2

+

წესები

სერვერის წესები

სერვერის წესები​

1. ადმინისტრაციის და მოთამაშეთა უფლებები და ვალდებულებები:

* სერვერის ადმინისტრაციას აქვს უფლება სერვერზე შეიტანოს ნებისმიერი ცვლილება მოთამაშეთა წინასწარი გაფრთხილების გარეშე, რაც მოთამაშეს ავალდებულებს რეგულარულად გაეცნოს და დაემორჩილოს წესებს.:

* რეგისტრაციისას ყველა ექაუნთის მფლობელი ავტომატურად ეთანხმებია სერვერის წესებს. * წესების არ ცოდნია პასუხისმგებლობისგან არ განთავისუფლებთ. * სერვერის ადმინისტრაცია პასუხისმგებლობას იხსნის მოთამაშეების მიერ ერთმანეთის დაზარალებისგან. * წესების დარღვევის შემთხვევაში, ადმინისტრაცია ვალდებულია სერვერზე არ დაუშვას კონკრეტული პირი გარკვეული პერიოდით. * ადმინისტრაცია იხსნის ვალდებულებას მოთამაშის მიერ დაუდევრობის შედეგად დაკარგულ ნივთებზე. * თამაშის პროცესში ნაპოვნი ხარვეზების შემთხვევაში ადმინისტრაცია ვალდებულია მიიღოს შესაბამისი ზომები ხარვეზების აღმოსაფხვრელად. * მაქსიმალური პასუხისმგებლობა ეკისრება სათამაშო ექაუნთი მფლობელს მიუხედავათ იმისა თუ ვინ მოქმედებდა მოცემული ექაუნთით. * იმ შემთხვევაში თუ მოთამაშის ქმედება აფერხებს სათამაშო პროცესს, მაგრამ მოცემული ქმედება არ არის აღწერილი წესებში, ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას მიიღოს შესაბამისი ზომები. * ადმინისტრაცია გმობს მაგრამ პასუხს არ აგებს თაღლითების გამო დაკარგულ ნივთებზე.
2. ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობა * სავალდებულოა სერვერის ადმინისტრაციის მიმართ გულთბილი დამოკიდებულება. * ადმინისტრაციის მიმართ იკრძალება მუქარა, თხოვნა-ხვეწნა და ა.შ. * იკრძალება ადმინისტრაციის მოღვაწეობაში ჩარევა. * ადმინისტრაციის მიერ მიღებული სასჯელები არის საბოლოო და არ განიხილება. * ადმინისტრაციას არ აქვს უფლება ჩაერის თამაშის პროცესში, წესების დარღვევის, ვენთების ან მიმდინარე სამუშაოების გარდა. * იკრძალება ცრუ ინფორმაციის გავრცელება სერვერისა და ადმინისტრაციის შესახებ.
3. პროგრამების და ბოტების გამოყენება სათამაშო პროცესში. * იკრძალება ნებისმიერი სახი პროგრამის და ბოტის გამოყენება, რომელიც ახდენს პერსონაჟის ემულირებას და ხელს უშლის სერვერის ნორმალურ ფუნქციონირებას. * იკრძალება ექაუნთების გატეხვა ან სხვა ნებისმიერი სახით უნებართვო შეღწევა.
4. ლექსიკის ფილტრი და ჩათი * კატეგორიულად იკრძალება უცენზურო სიტყვების გამოყენება სხვა მოთამაშეების მიმართ თამაშის ჩათში და კომენტარებში. * აკრძალულია სახელებში შეურაცმყოფელი ფრაზების და უცენზურო ლექსიკის გამოყენება. *აკძალულია თავის ადმინისტრატორად გასაღება.
5. ვაჭრობის წარმოება * ვაჭრობა დაშვებულია მხოლოდ სავაჭრო ტერიტორიებზე Devias, რადგან მოთამაშეებს ხელი არ შეეშალოთ გადაადგილებაში. * იკრძალება მევახშეობა და ვაჭრობა რეალურ ფულზე.
იტვირთება...