ახალი
სერვერი

ლიცენზირებული
ფაილები

Season 2
at HyperMU

NEW
BALANCE SYSTEM

PvP &
PvM

FAIR DUEL FOR ALL
CLASS

NEW
NEW CLASS

SLAYER

HUGE AGILITY DAMAGING
TYPE

HyperMU | Season 2

+

მარკეტი

ყიდვა გაყიდვა

# ნივთი მოვაჭრე ფასი + გადასახადი (15%)
Exc. Thunder Hawk Gloves
Gorgasali 200 Hyper Credit
Exc. Glorious Boots
Gorgasali 30 Hyper Credit
Exc. Valiant Armor
Giorgi 30 Hyper Credit
Exc. Black Dragon Boots
Giorgi 40 Hyper Credit
5
Exc. Grand Soul Shield +12
Ferre 460 Hyper Credit
6
Exc. Grand Soul Shield +13
Ferre 800 Hyper Credit
7
Exc. Chaos Nature Bow +9
elfunia 115 Hyper Credit
8
Exc. Dragon Knight Pants +11
Kraken 288 Hyper Credit
9
Exc. Pendant of Lighting
elfunia 23 Hyper Credit
10
Exc. Ring of Poison
elfunia 23 Hyper Credit
11
Exc. Pendant of Ice
elfunia 23 Hyper Credit
12
Exc. Cape of Lord
elfunia 100 Hyper Credit
13
Exc. Cape of Lord
elfunia 17 Hyper Credit
14
Exc. Guardian Gloves
xABDULAx 29 Hyper Credit
15
Exc. Dark Steel Mask
DangerGirl 12 Hyper Credit
16
Exc. Lighting Sword
xABDULAx 46 Hyper Credit
17
Exc. Dark Master Gloves +9
xABDULAx 23 Hyper Credit
18
Exc. Great Dragon Boots +13
Copper 370 Hyper Credit
19
Exc. Great Dragon Pants +11
Copper 370 Hyper Credit
20
Exc. Great Dragon Gloves +11
Copper 370 Hyper Credit

0 LVL
1 LVL
2 LVL
3 LVL
4 LVL
5 LVL
6 LVL
7 LVL
8 LVL
9 LVL
10 LVL
11 LVL
12 LVL
13 LVL
14 LVL
15 LVL
Item Luck
Item Skill
Item Ancient
Excellent1
Excellent2
Excellent3
Excellent4
Excellent5
Excellent6
Swords
Axes
Scepters
Spears
Bows
Staffs
Shields
Helms
Armors
Pants
Gloves
Boots
Wings
Ring & Pendant
Game Credit
Scroll
DW / SM / GM
DK / BK / BM
ELF / ME / HE
MG / DM
DL / LE
SUM / BS / DIM
RF / FS
იტვირთება...