ახალი
სერვერი

ლიცენზირებული
ფაილები

Season 2
at HyperMU

NEW
BALANCE SYSTEM

PvP &
PvM

FAIR DUEL FOR ALL
CLASS

NEW
NEW CLASS

SLAYER

HUGE AGILITY DAMAGING
TYPE

HyperMU | Season 2 Home

+

სიახლეები

დაგეგმილი განახლებები

ყურადღება, ყურადღება!!!!
* სერვერის ადმინისტრაციას აქვს უფლება სერვერზე შეიტანოს ნებისმიერი ცვლილება მოთამაშეთა წინასწარი
გაფრთხილების გარეშე, რაც მოთამაშეს ავალდებულებს რეგულარულად გაეცნოს და დაემორჩილოს წესებს.:
იკრძალება უცენზურო სიტყვების გამოყენება სხვა მოთამაშეების მიმართ .
იკრძალება უცენზურო სიტყვების გამოყენება /Post ში
იკრძალება  პერსონაჟის გაყიდვა "ლარში"  "₾"
წესების დარღვევის შემთხვევაში, ადმინისტრაცია ვალდებულია შეზღუდოს მომხმარებელი .

დაგეგმილი განახლებები რომლებიც დაემატება ეტაპობრივად :
Bless Arena + 13 რესპი
Bless Arena Invasion ( Golden +2 +3 +4 +5 + Erohim )
Battle Royale Event 
Fast and Furious Event
Quest System 
ძველი Devias ის დაბრუნება
Lorencia  ში გადმოვა ყველა ძირითადი NPC 
Devil Square (ახალი კონფიგურაცია)
Cry Wolf Event ( ახალი კონფიგურაცია)
Reset Limit 15-10 ( ყოველი ციხის შემდეგ ) 

გისურვებთ წარმტებას და სასიმოვნო თამაშს.

დამატებულია19 / 12 / 2020
რიკი და მორტი HyperMU _ ში გიწვევენ

დამატებულია07 / 12 / 2020
სასჯელი

სერვერზე არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, 
შეიქმნა ბევრი უსიამოვნება ცენზურასთან დაკავშირებით.

 

◾ იკრძალება უცენზურო სიტყვების გამოყენება სხვა მოთამაშეების მიმართ .
◾ პირველი შემთხვევა გაფრთხილება და Mute (პერსონაჟზე) .
◾ მეორე შემთხვევა 3 დღე ბანი (პერსონაჟზე) .
◾ მესამე შემთხვევა 10 დღე ბანი (პერსონაჟზე).
◾ მეოთხე შემთხვევა account - ის დაბლოკვა სამუდამოდ.

ადმინისტრაციის შეურაწყოფა სამუდამი BAN
 

ბან დადებული პერსონაჟი მოიხდის სასჯელს როგორც წესია ისე !

შეურაწყოფის შემთხვევაში აუცილებლად გადაიღეთ screen "PrtScr" რომელიც ავტომატურად ინახავს screen - ს MU ს არსებულ საქაღალდეში.
გაითვალისწინეთ Screen ზე აუცილებლად უნდა იყოს ამოწეული ჩათი ბოლომდე F4 ით!
Screen მოგვაწოდეთ Discord  .

დამატებულია07 / 12 / 2020
Endless Tower

გთავაზობთ ახალ 5 ეტაპიან ივენთს , თითოელი ეტაპი შედგება 4 ქვე ეტაპისგან.
ყოველ ქვე ეტაპზე გამოდიან მობები. ქვე ეტაპის გადასალახად უნდა მოკვდეს ყველა მობი.
ყოველ ეტაპის ბოლო ქვე ეტაპზე გამოდიან ეტაპის შესაბამისი ბოსები.

ივენთზე შესასვლელად გამოიყენეთ NPC Endless Tower Gate | Devias  229x093
ივენთი ჩატარდება : სამშაბათი | ხუთშაბათი | კვირა    22:10 საათზე 

1 ეტაპი: Red Dragon
2 ეტაპი: Golden Budge Dragon
3 ეტაპი: Golden Lizard King
4 ეტაპი: Golden Tantalos
5 ეტაპი: Erohim

მონსტრების და მობების რაოდენობა დამოკიდებულია მოთამაშეთა რაოდენობაზე.
მობების რაოდენობა = მოთამაშეთა რაოდენობა x3 (მაქსიმუმ 45 მობი)
ბოსების რაოდენობა = მოთამაშეთა რაოდენობა x1 (მაქსიმუმ 15 ბოსი, ბოლო ეტაპზე მაქსიმუმ 10 ბოსი)

 

Red DragonBudge DragonLizard King

Tantalos

Erohim

დამატებულია22 / 11 / 2020
განახლება

 

📣 დღეიდან შეგიძლიათ ერვერიდან იშოვოთ Hyper Credit_ი .

✅ რომელი მობი გვაძლევს Hyper Credit ს ?

◾ Golden Tantalos 10 Hyper Credit
◾ Golden Lizard 10 Hyper Credit
◾ Kundun Boss 50 Hyper Credit
◾ Nightmare Boss 50 Hyper Credit

 

დამატებულია15 / 11 / 2020
იტვირთება...